Scroll Top

Politica de confidentialitate

1. INFORMAȚII DESPRE OPERATOR

Optik Gallery isi asuma angajamentul de a respecta datele tale personale și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

Optik Gallery este autorul si proprietarul exclusiv al site-ului web www.optikgallery.ro si beneficiaza de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislatiei romane si internationale

De asemenea politica Optik Gallery se referă și la datele furnizate pe bază de consimțământ de către orice utilizator al website-ul www.optikgallery.ro.

Optik Gallery nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului www.edituradph.ro.

 

2. TIPURI DE DATE COLECTATE

Date furnizate pot include:

 • numele și prenumele utilizatorului, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon;
 • date despre dispozitivul utilizat și despre modul în care utilizatorul și dispozitivul interacționeaza cu site-ul și cu produsele prezentate pe site.
 • Informații despre dispozitivul folosit (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon);
 • Informații de jurnal – detalii despre modul în care ați utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
 • informații înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului, numerele de redirecționare, ora și data apelurilor, durata acestora, informațiile de direcționare a mesajelor SMS și tipurile de apeluri;
 • adresa IP;
 • informații despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba acestuia, data și ora solicitării dvs. și adresa URL de referință;
 • cookie-uri care pot identifica în mod unic browser-ul dvs.
 • Informații despre locație prin folosirea diverselor tehnologii pentru a stabili locația, inclusiv adresa IP, semnalul GPS și alți senzori cu ajutorul cărora, de exemplu, noi putem afla informații despre dispozitivele, punctele de acces Wi-Fi și turnurile de telefonie mobilă din apropiere.

Optik Gallery colecteaza datele pentru a opera eficient și a furniza cele mai bune experiențe legate de buna navigare pe site-ul www.optikgallery.ro. În cazul în care utilizatorul alege să nu furnizeze date care sunt necesare pentru a accesa o sectiune sau o caracteristică, există posibilitatea să nu poata fi utilizate sectiunile sau caracteristicile respective.

 

3. SCOPUL PRELUCRĂRII

Optik Gallery colectează date cu caracter personal, pe paginile website-ului www.optikgallery.ro, numai cu consimțământul utilizatorului, în următoarele scopuri:

 • marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate;
 • marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare;
 • scopuri de cercetare și efectuarea de statistici;
 • trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, dezvoltare, utilizare;

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dvs. care pot include:

 • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
 • atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
 • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana dvs.

Datele personale ale utilizatorului colectate sau stocate, nu vor fi prelucrate mai înainte ca:

 • Utilizatorul sa isi dea consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe dintre scopurile menționate mai sus;
 • Prelucrarea să fie necesară pentru a face demersuri in vederea transmiterii oricarui raspuns la orice fel de solicitare venita din partea utilizatorilor;
 • Prelucrarea să fie necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine;
 • Prelucrarea să fie necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale utilizatorilor, care necesită protejarea datelor cu caracter personal.

 

4. PERSOANE TERTE CARE AU ACCES LA ANUMITE DATE CU CARACTER PERSONAL

Accesul la datele personale este strict limitat personalului nostru, conform procedurilor de lucru privitoare la protecția datelor.

Optik Gallery garantează că datele personale ale unui utilizatorilor site-ului www.optikgallery.ro, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.

Optik Gallery se obliga ca datele colectate să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale utilizatorilor vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

 

5. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. DURATA

Datele cu caracter personal sunt stocate atât timp cât este necesar pentru a furniza informatii despre produsele prezentate pe site și/sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre.

Intrucat aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

 • menținerea și îmbunătățirea performanței produselor, menținerea în siguranță a sistemelor noastre și menținerea de înregistrări de business și financiare corespunzătoare, conform legislației în vigoare;
 • perioada pentru care utilizatorul si-a exprimat consimțământul sau până când isi va exprima intenția într-una din modalitățile prevăzute în prezenta politică de a nu mai păstra datele cu caracter personal furnizate;
 • in cazul in care este vorba despre date la care utilizatorul are acces, datele vor fi stocate până când acesta alege sa le ștearga.
 • situația în care o lege prevede obligativitatea retenției datelor personale, pentru menținerea datelor relevante pentru o investigație sau date care trebuie să fie păstrate în cazul unui litigiu.

 

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE IN PRIVINTA PROTECTIEI DATELOR PERSONALE SI NOUL REGULAMENT GDPR.

În virtutea dreptului de control al datelor personale, în cazul în care prelucrarea este efectuată în baza consimțământului utilizatorului, acesta poate opta pentru/să:

Dreptul de a fi informat: se referă la obligația de a vă furniza informații corecte cu privire la prelucrare datelor, în ceea ce privește modul în sunt utilizate datele cu caracter personal;

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține din partea noastra o confirmare că vă prelucrăm sau nu date cu caracter personal, iar daca da, vă oferim accesul la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;

Dreptul la portabilitate se refera la faptul că puteți primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum și transmiterea acestor date altui operator;

Dreptul la opoziție vizeaza dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;

Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă ca aveți dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea consimțământului, opunerea la prelucrare, colectarea ilegală, ștergerea pentru respectarea unei obligații legale sau colectarea făcută cu oferirea de servicii ale societății informaționale;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegala dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care nu mai avem nevoie de datele personale în vederea prelucrării însa ni le solicitați pentru apărarea unui drept în instanță sau dacă v-ați opus prelucrării;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Ultima actualizare: 23 septembrie 2020.

Pentru orice informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookies

Preferințe de confidențialitate
PROGRAMARE ONLINE

Vă puteți face o programare folosind formularul de mai jos:

  Nume

  Prenume

  Email

  Telefon

  Alege magazinul

  Alege serviciul Prescripție ochelariPrescripție lentile de contactProgramare medic specialist oftalmologAchiziție rameAchiziție lentileAchiziție accesoriiAltele

  Mesaj

  Confirm că sunt de acord cu politica de confidențialitate a site-ului www.optikgallery.ro.

   
  X
  PROGRAMARE